Roni Rimon \\\ Benni Cohen \\\ Tammy Sheinkman
 

המאבק לשחרור גלעד שליט

  • לוגו
  • 5.3.09 מעריב
  • 29.3.10 ידיעות
  • 28.6.10 מעריב
  • 11.11.10 ידיעות
  • 12.10.11 ידיעות
  • 19.10.11 ישראל היום

את המאבק התקשורתי והייעוץ האסטרטגי ניהלה תמי שינקמן, משותפי "רימון כהן שינקמן", יחד עם ערן יואלס. המשרד טיפל במשפחת שליט בהתנדבות מלאה (פרו-בונו).

תיאור המקרה:

בבוקר יום ראשון, 25 ביוני 2006, תקפה חוליה של חמאס טנק מרכבה שהוצב לשמירה על גדר המערכת, ומוצב של צה"ל שנמצאו שניהם בשטח ישראל, לאחר שחצתה את הגבול מדרום רצועת עזה באמצעות מנהרה ליד מעבר כרם שלום. במהלך התקיפה נהרגו מפקד הטנק וחייל בצוות הטנק, וארבעה מחיילי המוצב נפצעו. החוליה חטפה את גלעד שליט, איש צוות הטנק, שככל הנראה נפצע בעת החטיפה, והעבירה אותו לרצועת עזה.
מאז נחטף גלעד שליט, לא נפגש עמו איש פרט לשוביו תנאי החזקתו בשבי אינם ידועים.
במהלך השנתיים וחצי הראשונות לחטיפתו שמרה משפחת שליט על פרופיל תקשורתי נמוך למדי ונמנעה מפעולות ציבוריות רחבות היקף.

מאבק משפחת שליט למען שחרור גלעד שליט:

לאחר תקופה ארוכה בה משפחת שליט בחרה להימנע ממאבק ציבורי המלווה בחשיפה תקשורתית רחבה קיבלה המשפחה בהובלתו של נועם שליט, אביו של גלעד, החלטה לשנות אסטרטגיה ופנתה למשרדנו ביולי 2008 לסיוע. רימון כהן שינקמן נענו למשימה חשובה זו וממועד זה ליווינו את משפחת שליט ומטה המאבק בהתנדבות מלאה.
האסטרטגיה התקשורתית והציבורית נקבעה במשותף עם בני המשפחה ומטה המאבק והשתנה בהתאם למצב המדיני ולמשא ומתן הדן בשחרורו של גלעד. כך למשל הוחלט בשלהי כהונתו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט להחריף את המאבק ולהעביר את מקום מושבם של בני המשפחה מביתם שבמצפה הילה אל מול ביתו של אולמרט. לאחר מכן הוקמה קבוצת המחאה "צבא החברים של גלעד" המהווה זירה משותפת למאות אלפי בני אדם אשר פועלים בדרכי פעולה שונות כגון הפגנות שבועיות, פעילות בצמתים מרכזיות, פעילות ברשת האינטרנט, פעולות יחודייות כדוגמת "לובשים לבן למען גלעד" ועוד.

התוצאה:

לאחר 5 שנים וארבעה חודשים, שוחרר גלעד שליט משבי החמאס ביום 18.10.2011.