Roni Rimon \\\ Benni Cohen \\\ Tammy Sheinkman
 

הספר

מצ"ב לינק להורדת הספר "סקס קונפליקט וטלנובלות, כיצד קונים ומוכרים מידע" אשר נכתב על ידי בני כהן.

זכויות היוצרים שייכות לבני כהן, וניתנת בזאת רשות להוריד ולהפיץ ספר זה לשימושים פרטיים, לקריאה בלבד.